Schiphol

Schiphol is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste banenmotor van Haarlemmermeer en daar is Sociaal Rechts Haarlemmermeer trots op. Toch zorgt de luchthaven voor overlast, dat betreurt ons. Daarom zal Sociaal Rechts Haarlemmermeer zich altijd inzetten om deze overlast te verminderen en hopelijk helemaal te voorkomen. Wij zijn van mening dat de luchthaven de ruimte moet krijgen om te groeien, mits onze burgers er niet onder zullen lijden.

SRH wil:

Passagiers een heffing van €1,- laten betalen, om geluids- en milieuhinder te compenseren
Onder strikte voorwaarden de luchthaven de ruimte geven om te groeien
De Noord/Zuidlijn via Schiphol doortrekken naar Hoofddorp
Als gemeente inspraak hebben in de belsuitvorming rondom Schiphol