‘Passagiers Schiphol 1 euro laten betalen voor Haarlemmermeer’
August 19, 2021

HAARLEMMERMEER Via een zogenaamde ‘Welkom en Tot Ziens Hinder Heffing’  wil Rinus Beusenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer een bijdrage van 1 euro per passagier op Schiphol. De opbrengst is bedoeld om omwonenden te compenseren voor geluids- en milieuhinder.  Op jaarbasis zou de heffing 70 miljoen opleveren.  

Beusenberg, die spreekt van een mind set, is trots op de banenmotor in de gemeente. “Ik heb een goed gevoel bij Schiphol e hoop dat de luchthaven door innovatieve en slimme ingrepen waardoor vliegtuigen schoner, stiller en geluids armer worden, nog vele honderden jaren in onz egemeente kan blijven bestaan.”

“Aan de andere kant zorgt Schiphol voor veelhinder voor zowel onze inwoners en die van buiten onze gemeente, zij het op mindere basis. Ook de woningbouw heeft last van de luchthaven. De lucht rond Schiphol is vervuild door fijns tof, en de uitstoot van stikstof is gigantisch en ga zo maar door.”

Beusenberg stelt dat er volgens het College van B&W geen geld is om rond Schiphol de voornoemde problemen snel op te kunnen lossen. “SRH wil voor deze, en andere maatschappelijke, financiële, en milieutechnische problemen compensatie via een Welkom en Tot Ziens Hinder Heffing Haarlemmermeer. Overigens zouden andere gemeenten die veel last hebben daar ook een beroep op kunnen doen.” 

Hij diende onlangs in de gemeenteraad een motie in om te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om passagiers die ene euro te laten betalen bij aankomst en vertrek vanaf de luchthaven. “Wij willen hierbij duidelijk stellen dat het hierbij niet over een vliegtaks of een belasting gaat, maar puur om een hinderheffing. Schiphol wordt door deze motie niet op extra kosten gejaagd en de betalende passagiers merken er financieel heel weinig van. Daar staat tegenover dat met dit jaarlijkse bedrag aan heffing het mogelijk is om knelpunten, zoals de aanpak van stikstof, fijn stof, groen en een schoner milieu op korte termijn te kunnen aanpakken. Hierdoor zal het leefklimaat in onze gemeente aanzienlijk worden verbeterd.”

[De motie haalde het uiteindelijk niet.]

Bron: HC Nieuws 4 augustus 2021