Debat in raad Haarlemmermeer over het zelf bouwen van goedkope woningen
August 25, 2021

Op verzoek van SRH-raadslid Rinus Beusenberg kijkt de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 2 september of er mogelijkheden zijn om als gemeente zelf op korte termijn goedkope huurwoningen te bouwen.

Beusenberg vroeg het debat al in januari aan, maar er is nu pas plek op de raadsagenda. Er zijn in Haarlemmermeer wel initiatieven voor de bouw van goedkope (tijdelijke) huurwoningen, maar de gemeente wil daar niet aan meewerken. Het SRH-raadslid wil die impasse doorbreken.

Beusenberg wil van de andere partijen horen wat zij er van vinden om als gemeente zelf, zonder een projectontwikkelaar, woningen te realiseren ,,met als doel te kunnen voldoen aan de vraag aan woningen binnen onze gemeente’’. Die vraag is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is tien jaar, vrije sectorhuur is voor veel mensen te duur en voor een hypotheek komen ze niet in aanmerking.

Punt is wel dat een gemeente zelf geen woningen mag bouwen en verhuren van de rijksoverheid. Daarom zijn de gemeentelijke huurwoningen in Haarlemmermeer vele jaren geleden al overgedragen aan corporatie Ymere. Voor nieuwbouwprojecten sluit de gemeente overeenkomsten af met projectontwikkelaars. Een van de voorwaarden is dat in een project een groot aantal sociale en betaalbare huurwoningen moeten zitten.

Initiatieven om op korte termijn honderden tijdelijke woningen te bouwen op grond die eigendom is van de gemeente, worden categorisch afgewezen. Het belangrijkste argument van de gemeente is dat er voor de langere termijn afspraken zijn gemaakt met ontwikkelaars en dat het wegennet nog meer bouwactiviteiten niet aan kan. Een meerderheid van de raad steunt die aanpak.

Stichting

Beusenberg heeft met de raadsverkiezingen van maart 2022 in zicht de stichting Stop Woekerprijzen Woningbouw opgericht. De stichting gaat zich richten op de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen met een nog op te richten woningcorporatie. ,,Als je zo’n woning koopt, ben je verplicht de woning voor hetzelfde bedrag aan de stichting terug te verkopen, zodat de goedkope woning aan een andere gegadigde kan worden aangeboden.’’

Het probleem van de huidige woningmarkt is schaarste, in de ogen van Beusenberg. Volgens hem wordt die schaarste door ontwikkelaars en speculanten bewust gecreëerd. ,,Zolang er sprake is van schaarste op de woningmarkt zal er worden gewoekerd bij de verhuur en verkoop van woningen. Wij willen deze ontwikkeling van de woekeraars en speculanten in de woningmarkt tegengaan.’’ Hij roept op om de dure koopwoningen in de Hoofddorpse stadswijk Hyde Park vooral niet te kopen.

Bron: Haarlems Dagblad 25 Augustus 2021