Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

9. Betaalbare sociale woningbouw.

SRH zal strijden voor betaalbare sociale woningbouw.
Er is een groot tekort aan sociale woningbouw, zowel in de huur- als koopsector.
Ook hier geldt dat de enigen die welvaren bij deze sector de projectontwikkelaars zijn.
SRH zal strijden voor - in het bijzonder - deze sector en zal er tevens op toezien dat ook hier de woekerprijzen sterk zullen worden verlaagd.

In de gemeente Haarlemmermeer is er ruimte genoeg om betaalbare woningen te bouwen, maar de politieke wil om dit bij projectontwikkelaars af te dwingen ontbreekt. SRH is daarom van mening dat hierop de eerstkomende jaren flink ingezet zal moeten worden. De jeugd heeft recht op een betaalbare woning. Volgens de VVD moeten wij de woningmarkt overlaten aan projectontwikkelaars. Dat is een zeer foute instelling. Volgens SRH bereik je daarmee dat onze jeugd veel teveel betaalt voor een woning. De enigen die er beter van worden zijn de “bevriende projectontwikkelaars”, onze jeugd blijft met de schulden zitten. Zelfs voor tweeverdieners is het in veel gevallen al ondoenlijk om de kosten van een woning te betalen. SRH wil aan deze ontwikkeling een einde maken, door desnoods als gemeente zelf sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te ontwikkelen. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn in onze regio veel en veel te lang.

De doelstelling van SRH is dat er veel meer betaalbare sociale woningen gebouwd gaan worden dan dat er nu gebouwd worden. De overgrote meerderheid van de raad stemde in met de ontwikkeling van het Hyde Park. De collegepartijen lopen nu met de borst vooruit, omdat het huidige college ervoor heeft gezorgd, dat er ongeveer 800 sociale woningen in dit plan zijn verwerkt.

Afgesproken was dat in een nieuwe ontwikkeling 30% sociale woningbouw opgenomen zouden worden, maar in de deal die nu door de raad is goedgekeurd, is genoegen genomen met maar 20% sociale woningbouw. Hierdoor werden ruim 400 woningzoekenden in deze sector zwaar door het college benadeeld. De projectontwikkelaar werd toegestaan om in dit kleine gebied 4000 woningen in hoogbouw te realiseren en zal daar tussen de 300 en 400 miljoen euro aan verdienen. De omwonenden zullen geconfronteerd worden met een gigantische parkeeroverlast en de zonnecollectoren die zij op hun huizen hebben laten aanbrengen, kunnen ze wel in de Ringvaart gooien, doordat er tien extra verdiepingen op de bestaande bouw is toegestaan door het college. De participatie, het paradepaartje van de HAP, kreeg hierdoor een flinke knauw. De omwonenden werden lange tijd in het participatietraject over dit gebied meegenomen, maar werden gek genoeg ‘vergeten’ bij de participatie van torenflats van 14 of 15 verdiepingen hoog. SRH begrijpt heel goed waarom de burgers geen vertrouwen meer hebben in de politiek, en hoopt alleen al om deze reden meer zetels te halen om de belangen van onze burgers eerlijk en beter te kunnen behartigen dan nu het geval is.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services