Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

6. Machtspolitiek en Doofpotbeleid.

SRH wil een einde aan machtspolitiek van VVD, CDA, GroenLinks en de PvdA.
Raadsleden van bovengenoemde partijen laten zich intimideren en onder druk zetten door fractievoorzitters en collegeleden of zij spelen smerige spelletjes tegen niet bevriende ondernemers van het college mee. SRH vindt dit verwerpelijk en vindt dat deze manier van politiek voeren, moet stoppen. Door dit beleid wordt er een doofpotklimaat geschapen. Juist in bovengenoemde partijen staat de doofpotcultuur hoog in het vaandel.
In meerdere dossiers doet men er alles aan om het deksel op de doofpot te houden.


SRH zal er komende tijd er alles aan doen om duidelijkheid te krijgen en wat belangrijker is; in de toekomst zien te voorkomen.
Er is in vier jaar eigenlijk niets veranderd in bovenstaande, alleen is GroenLinks ingeruild voor D66. D66 gaf in haar verkiezingsprogramma van 2010 aan dat de gestopte onderzoeken naar dubieuze grondtransacties hervat moesten worden. Maar nadat D66 in 2010 in het college plaatsnam, was het hervatten van het onderzoek naar dubieuze grondtransacties opeens niet meer nodig. SRH gaat er dan ook vanuit dat iedere partij die plaats wil nemen in het college van B&W waar de VVD de scepter zwaait, ermee in moet stemmen dat er geen onderzoek gedaan wordt naar dubieuze grondtransacties. Dus is het voor u als kiezer zeer veilig om op SRH te stemmen, want dan weet u zeker dat de deksel van de beerput afgaat. De huidige politiek (2018) heeft nog steeds niet de moed om te zeggen: “Wij gaan nu schoon schip maken”, dat komt doordat de VVD het niet toestaat en door de zwakte van de andere coalitiepartijen. SRH is ervan overtuigd dat wanneer er in voornoemde grondtransacties onderzoek wordt verricht door forensisch accountants, er vele langdurige gevangenisstraffen zullen vallen.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services