Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

5. Onderzoek naar (oud)bestuurders.

SRH wil een diepgravend onderzoek naar (oud-)bestuurders en directeuren van de gemeente Haarlemmermeer i.v.m. onregelmatigheden.
SRH wil dat deze onderzoeken plaatsvinden en de gestopte onderzoeken door het huidige college worden afgemaakt. SRH is van mening dat er een grootschalig onderzoek moet plaatsvinden naar bovengenoemde betrokkenen. Alleen al het stopzetten van onderzoeken naar misstanden in o.a. grondtransacties is reden te meer dat voornoemd onderzoek afgemaakt moet worden. Ook wil SRH dat de juridische bijstand en de daaraan gekoppelde kosten voor (oud-)bestuurders die achteraf gezien in de fout zijn gegaan door de betrokkenen terug worden betaald.


Misdaad mag nooit lonen, vindt SRH.
Inmiddels is SRH zich terdege bewust van de tegenwerking van de overgrote meerderheid van de raad om het onderzoek naar dubieuze grondtransacties hervat te krijgen. Dat staat de overgrote meerderheid van de raad gek genoeg niet toe. Waarom niet, vraagt SRH zich af. Ondanks die tegenwerking gaat Beusenberg gewoon door met onderzoek en is erachter gekomen dat het dus echt mis is op De Liede. Het probleem is alleen dat de rechter daarover moet gaan beslissen, de gemeente Haarlemmermeer [lees college van B&W] doet er alles aan om die informatie bij de rechters weg te houden. Vandaar dat het allemaal zo lang duurt, maar met uw goedkeuring [dus stemmen] kan SRH haar werk voortzetten en tot een goed einde brengen. Vaststaat dat er wel degelijk misstanden in grondtransacties zijn, juist in de zaak Beusenberg zal daar op korte termijn duidelijkheid in komen.

Bovenstaande situaties heeft SRH in 2010 al geschreven. In november 2017 kreeg Rinus Beusenberg een verzoek van de fractievoorzitter HAP om een feitenrelaas, over o.a. de hierboven beschreven misstanden in grondtransacties, te produceren. De bedoeling van de fractievoorzitter van de HAP was dit feitenrelaas te kunnen bespreken in het Seniorenconvent. Ook nu weer (mei 2018) werd de deksel door de Haarlemmermeerse politiek op de bekende doofpot gehouden. In het boek POLITIEKE TERREUR beschrijft Rinus Beusenberg precies hoe de fractievoorzitter van de HAP is teruggefloten.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services