Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

30. Diversen.

SRH zal zich in de toekomst volledig voor u inzetten, uw belangen verdedigen en u vertegenwoordigen.
Politiek is meer dan een grote bek hebben over andere partijen en politici.

Zeker in de gemeente Haarlemmermeer wordt van de politiek veel verwacht, SRH wil haar uiterste best doen om haar kiezers te vertegenwoordigen. SRH is zich er terdege van bewust dat er veel werk te verrichten is. U, de kiezer, staat bij SRH centraal. Voor u zetten wij ons in, voor uw en onze kinderen. SRH is ervan overtuigd dat er fraude en corruptie plaatsvindt in het gemeentelijk apparaat en zal dat aan de kaak stellen, daar kunt u van op aan.
Na ruim acht jaar in de Haarlemmermeerse politiek te hebben gezeten, dus de raadsperiodes 2010-1014 en 2014-2018 , werd de fractievoorzitter van SRH, de heer Rinus Beusenberg, door het college van B&W zeer recent in januari 2014 bedreigd dat het college Beusenberg zou gaan aanpakken om zogenaamde valse beschuldigingen.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services