Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

3. Fraude en Corruptie gemeentelijk apparaat.

Acht jaar geleden [2010] schreef SRH onderstaande zinnen.

SRH wil fraude en corruptie keihard aanpakken.
Tevens wil SRH verschillende onderzoeken laten verrichten naar deze misstanden.
SRH is ervan overtuigd dat er binnen het gemeentelijk apparaat sprake is van grootschalige fraude en corruptie. Vele dossiers komen hiervoor in aanmerking.
Waaronder De Liede noord, zuid en west, de Cruquius Plan Spaernhove, de Cruquius zuid, A4 Zone West, Kop van de Vijfde baan, A4 Brugrestaurant, de Wilhelminahoeve enz. enz.
De VVD zou onderzoek doen naar dubieuze grondtransacties en ook moest er duidelijkheid komen in de dossiers van Beusenberg en wanneer de duidelijkheid er zou zijn en er niets te vinden was, dan zou het huidige college korte metten maken met de smaad en lastercampagne die Beusenberg al vele jaren voert. Ernst & Young die de opdracht kreeg, merkte op dat bij de aanvang en voortgang van fase twee, er rekening mee gehouden moest worden dat bij doorgang van het onderzoek, de uitkomst van het onderzoek, wel eens de rechtszaken tussen de gemeente en Beusenberg aanzienlijk zouden kunnen compliceren. Het onderzoek werd direct gestopt en BING moest het afmaken.
Achteraf bleek de toenmalige burgemeester, de heer Fons Hertog, werkzaamheden voor dit bureau te verrichten. Maar de meerderheid van de raad zwijgt over deze wetenschap, en helpt op deze manier doofpotbeleid in ere te houden, de grote vraag is alleen, WAAROM?


Inmiddels is e.e.a. door SRH onderzocht, en zijn er ook mensen door justitie vervolgd voor het plegen van fraude en corruptie. Zoals in de kwestie de Waterwolf en in de zaak van VVD-er Ton Hooijmaijers. Maar ondanks dat er drie jaar gevangenisstraf werd uitgesproken tegen voornoemde VVD-er, voor het plegen van fraude en corruptie, vindt de overgrote meerderheid van de raad van de gemeente Haarlemmermeer het niet nodig om het gestopte onderzoek naar dubieuze grondtransacties te hervatten. Dit terwijl het bedrijf dat de VVD-er Hooijmaijers heeft omgekocht, nog volop actief is in de gemeente Haarlemmermeer. De vraag die SRH stelt is de volgende: Heeft Hooijmaijers alleen gehandeld in de bewezen fraude en corruptie in de Haarlemmermeer [locatie De Hoek] of heeft hij dat gedaan met andere betrokkenen [bestuurders of ambtenaren] in de gemeente Haarlemmermeer? Het in 2007 gestaakte onderzoek van Ernst&Young zou daar duidelijkheid in kunnen verschaffen. Dat gaf ook de Raadsheer van het Hof, mr. Ruurdtje de Bock, aan in het arrest van de zaak Beusenberg/gemeente Haarlemmermeer. Het arrest van 24 april 2012 is elders op deze site te lezen. In het boek “POLITIEKE TEREUR” beschrijft de fractievoorzitter van SRH wat hij en zijn gezin hebben meegemaakt als een overheid ontspoort. U zult versteld staan wanneer u leest hoe geraffineerd deze ontsporing plaatsvindt en iedere keer voor het slachtoffer negatieve gevolgen heeft. Twee ondernemers aan de Concourslaan in het centrum van Hoofddorp dreigen de volgende slachtoffers te worden. Elke burger in onze gemeente kan zomaar aan deze misstanden blootgesteld worden en dus ook aan deze verwerpelijke praktijken en kan een toekomstig slachtoffer daarvan zijn. SRH zal er alles aan doen om dat te voorkomen.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services