Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

29. Ondernemers en Economie.

SRH maakt zich sterk voor onze ondernemers en de economie.
SRH vindt dat KAFKA niet in de polder thuis hoort. In het dossier Hoenderdos is het bureau KAFKA ingehuurd, om de problemen in dit dossier te onderzoeken.
Ruim tien jaar is de heer Hoenderdos onnodig aan het lijntje gehouden, nu moet voornoemd bureau onderzoek doen, omdat de meerderheid van de raad niet de ballen heeft om de fouten die in dit dossier zijn gemaakt ruiterlijk toe te geven. SRH verwerpt deze aanpak en wil alsnog en zodra de nieuwe raad geïnstalleerd is, de zogenaamde hoofdpijndossiers direct oplossen. SRH zal er tevens voor zorgdragen, dat bij fouten door de gemeente direct een rechtvaardige afhandeling zal plaatsvinden.

In welk dossier dan ook. En SRH is van mening dat de burger juist weer vertrouwen krijgt in de politiek wanneer de politiek zich niet te groot voelt om de gemaakte fouten gewoon eerlijk toe te geven.
De voorzitter van SRH zal zich persoonlijk inzetten om de burgers en ondernemers in Haarlemmermeer bij te staan. De voorzitter van SRH is van mening dat de gemeente zelf goed in staat is om problemen op te lossen, maar dan moet wel de wil aanwezig zijn en die is bij de gemeente nog wel eens zoek. Bij SRH is deze wil er wel; dat beloof ik de burgers en ondernemers. Het is als gemeente heel makkelijk om tegen burgers of ondernemers te zeggen: ‘Als u het ergens niet over eens bent, kunt u altijd uw recht halen bij de rechter.’
Maar de gemeente weet dat maar liefst 89 van de 100 rechtszaken door de gemeente gewonnen wordt, als de burger het al kan betalen. SRH houdt niet van deze politiek en is er in eerste instantie voor de burger. SRH is van mening dat de overheid het goede voorbeeld dient te geven. Duidelijke politiek kan daar heel goed bij helpen.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services