Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

24. Aanpak Illegale Prostitutie.

SRH wil keiharde aanpak van illegale prostitutie.
In verschillende hotels in Nederland zijn illegale prostituees werkzaam, zo ook in het Van der Valk hotel aan de A4. Reeds vele jaren is er sprake van grootschalige illegale prostitutie in voornoemd hotel. SRH wil dat de gemeente optreedt tegen deze misstanden.


SRH zal er ook voor zorgdragen, dat het college daadkrachtig tegen deze illegale praktijken optreedt. SRH stelt ook voor hoge dwangsommen op te leggen bij het niet naleven van de geldende regels op bestemmingsplanregels. Prostitutie is een legale bedrijfstak met een vergunningsstelsel. Hotels in de Haarlemmermeer hebben geen vergunning om prostitutie toe te staan of te exploiteren.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services