Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

20. Asielzoekers en migranten.

SRH vindt dat asielzoekers een eerlijke kans moeten krijgen.
Asielzoekers melden zich met vele duizenden aan in Nederland. Komen er asielzoekers uit andere Europese landen waar zij zijn afgewezen, dan vindt SRH dat deze afgewezen asielzoekers direct uit Nederland uitgezet dienen te worden.

Echte asielzoekers behoren geholpen te worden. SRH is tegen het opnemen van economische vluchtelingen. SRH is tegen het bevoordelen van statushouders als het om het toewijzen van woningen gaat. Wat SRH betreft worden er in onze gemeente, geen asielzoekers voorgetrokken voor het versneld krijgen van een woning. Iedere woningzoekende dient op zijn beurt te wachten. Voorrang geven aan welke partij dan ook, wekt naar onze mening terechte onvrede op. Dat moet volgens SRH dan ook voorkomen worden, zij het dat SRH vindt dat een ieder recht heeft op zelfstandige woonruimte.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services