Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

19. Geloofsovertuiging.

SRH is voor vrijheid in geloofsovertuigingen, behalve in het publieke domein zoals gemeenten en scholen. Volgens SRH is iedereen vrij om haar of zijn geloofsovertuiging in alle vrijheid te beleven.
SRH heeft niets tegen de Islam, zolang de Islam niets tegen andere geloofsovertuigingen heeft en een ieder in haar of zijn waarden laat. Voor SRH is ieder mens op de wereld even “heilig”.

Ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid. Voor verschillende geloofsovertuigingen is homofilie een doodzonde. SRH vindt deze stelling meer dan verwerpelijk en komt op voor de belangen van deze groep mensen. SRH zal er in de Haarlemmermeer op toezien dat er geen haat gezaaid en gepredikt wordt in de richting van homofiele- of andersdenkende mensen door welke geloofsovertuiging of organisatie dan ook.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services