Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

15. Grondbeleid.

SRH wil het grondbeleid aanscherpen en wil dat de gemeente een veel actievere rol gaat spelen bij grondverwerving. Niet alleen een diepgravend onderzoek naar grondtransacties is nodig om onregelmatigheden vast te kunnen stellen. Er zal ook een strafrechtelijk onderzoek op moeten volgen om de schade te kunnen verhalen op en bij betrokken partijen.

Vele honderden miljoenen euro’s zijn hiermee gemoeid. Het grondbeleid zal drastisch om moeten. De inwoners van de Haarlemmermeer hebben recht om mee te kunnen profiteren van de verkoop van onze gronden in de Haarlemmermeer. Om deze doelstelling te kunnen behalen is een goed grondbeleid en onderhandelingspositie van de gemeente van cruciaal belang. Ook al is er het nodige ten gunste van het grondbeleid veranderd, de misstanden in deze tak van sport zitten nog steeds onder de deksel van de bekende doofpot. Wat SRH betreft moet deze doofpot een keer worden opengetrokken en worden opgeschoond.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services