Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

11. Zorg en Welzijn.

SRH vindt dat zorg beter moet en kan, daar waar mogelijk is.
'Zorg moet en kan beter', hoor je vaak, maar ondertussen lopen de kosten maar gestaag op.
En van personeel in deze sector wordt verwacht dat zij nog harder werken zodat er nog meer in deze sector bezuinigd kan worden. SRH is tegen bezuinigingen in de zorg.


SRH vindt dat zorg beter kan en ook beter zou moeten. Daar waar het om lokale problemen gaat in de zorg, is SRH van de partij om deze problemen ook grondig en verstandig aan te pakken. De politiek moet ook meer luisteren naar mensen die in deze sector werkzaam zijn.


SRH: Meer controle op uitvoering WMO en Jeugdzorg noodzakelijk.
De centrale overheid trekt zich steeds meer terug en legt de gemeenten verantwoordelijkheden op m.b.t. volledige jeugdzorg, de begeleiding, dagbesteding en een gedeelte van de persoonlijke verzorging uit de AWBZ [Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten] en de nieuwe Participatiewet. Hiermee wordt ook de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk voor de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners, jong en oud. De maatregelen raken alle leefgebieden rondom zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, werk en inkomen en veiligheid. Dat betekent dat de verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen zal verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een samenleving die veel meer op “eigen kracht” aangewezen zal zijn/worden. SRH kwalificeert deze maatregelen als ordinaire bezuinigingen van de Rijksoverheid. SRH zal zich de komende raadsperiode 2018 – 2022 optimaal inzetten om die onvermijdelijke veranderingen voor onze burgers zo goed mogelijk te laten verlopen. SRH vindt het verwerpelijk dat er zelfs in onze zorgstaat tekorten ontstaan aan medicijnen. SRH zal deze ongewenste ontwikkeling dan ook met argusogen blijven volgen.

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services